loading

باربری رباط کریم | 44389431-021 | اتوبار رباط کریم

مدیریت به روش های جدید در شرکت باربری رباط کریم

در شرکت باربری و اتوبار ربط کریم که زیرنظر باربری امانت فعالیت می کند اسباب کشی با مدیریت به سبک جدید انجام می شود. ر این روش مدیریتی، امنیت وسایل و رضایت مشتری به طور کامل تامین شده و به درخواست مشتری و نیاز آنان، کسب رضایت آنان اهمیت زیادی دارد. سلامتی روحی و جسمی پرسنل باربری نیز یکی از ضروریات در باربری رباط کریم است.

مدیریت شرکت باربری و اتوبار رباط کریم بر این باور است، در صورتی که نیاز پرسنل باربری تامین شود و خواسته هایشان تامین شود کارگان تمام وظایف خود را با شوق و اشتیاق بهتر انجام می دهند. انجام خدمات توسط پرسنل، با انگیزه باعث افزایش کفیت خدمات باربری می شود.

شماره های تماس باربری امانت شعبه باربری رباط کریم

4436624544366247443894314438943588572219886793692289528122895297

مدیریت  09124430622