loading

باربری فرجام | 88572219-021 | اتوبار فرجام

باربری فرجام

از ویژگی های یک شرکت باربری خوب این است که همواره در تلاش برای بهبود خدمات ارائه شده و ارتقای سطح کیفی در کنار ارائه راهکارهای جدید به منظور تسهیل امور حمل و نقل و اسباب کشی است.  یکی دیگر از ویژگی‌های مهمی که هر شرکت باربری باید داشته باشد دارا بودن مدیریت توانمند و منظم است که این امر قطعا منجر به تعامل بیشتر نیروی همکار در شرکت و در نتیجه رضایت بیشتر مشتری است.  باور و تلاش ما در باربری امانت شعبه باربری فرجام همواره در این سالها این بوده است که رضایت و اعتماد مشتری سرامد تمام کسب و کارها به ویژه در حوزه باربری و حمل بار است.

باربری امانت

شماره های تماس باربری امانت شعبه باربری فرجام

44366245

44366247

44389431

44389435

88572219

88679369

22895281

22895297

مدیریت    09124430622