loading

باربری یادگار | 44366245-021 | اتوبار یادگار

باربری یادگار

بعضی از لوازم واثاثیه های سنگین باید به منظور بسته بندی درست به جا و مکانی باز منتقل شوند تا درست بسته بندی شوند و در هنگام بارگیری و تخلیه بار با مشکلی مواجه نشوند. با جابه جایی این اشیاء و لوازم می توانید آنها را در یک یا چند مرحله به محل جدید حمل کنید. این کار شاید موجب شود که کنترل بیشتری بر روال کار داشته باشید. اما به راحتی میتواند به بدن شما آسیب جدی وارد نماید. مثلا بلند کردن مبل و یا میزهای سنگین وزن ممکن است به کمر و ستون فقرات شما آسیب وارد شود. اما راه حل جایگزین ما برای شما این است که از کارگران حمل بار و بسته بندی شرکت باربری امانت شعبه باربری یادگار استفاده کنید که میتوانند کارها را برای شما بسیار ساده نمایند.

021-44366245

021-44366247

باربری امانت

اتوبار یادگار

یکی از خصوصیتهای مهمی که موجب رضایت بیشتر مشتری در هنگام حمل بار و باربری میشود این است که آن شرکت باربری دارای پرسنل و نیروهای کار خوبی باشد. به عبارت دیگر یکی از مهمترین مراحل در فرایند باربری و حمل بار در تهران و همچنین شهرستان، حمل بار و بارگیری صحیح ان است که این مهم نیاز به کارگران حرفه ای دارد که از توانایی بدنی و تجربه بالایی در این زمینه برخوردار باشند تا بیشترین بازدهی و کیفیت را در هنگام انچام باربری و حمل اثاثیه داشته باشند. که این مهم در شرکت اتوبار یادگار در دسترس شما عزیزان میباشد.

شماره های تماس باربری امانت شعبه باربری یادگار

021-44366245

021-44366247

021-44389431

021-44389435

021-88572219

021-88679369

021-22895281

021-22895297

مدیریت:   09124430622