.:.:سان کد تنها ارائه دهنده قالب اکسترا در ایران:.:.برای استفاده از قالب اکسترا باید لایسنس قالب را فعال نمایید، اگر مشکلی داشتید به (https://xtratheme.ir/faq) مراجعه نمایید. Footer Contact Information – باربری
loading

Footer Contact Information

[vc_row][vc_column][cz_stylish_list items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-map-marker%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2202144366245%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-phone%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22amanat%40gmail.com%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-envelope%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2202144366245%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-fax%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%40tehran%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-telegram%22%7D%5D” sk_icons=”border-radius:50px;background-color:rgba(178,147,81,0.04);” id=”cz_109039″ sk_icons_hover=”color:#2e2e2e;background-color:#b29351;” cz_stylish_list=””][/vc_column][/vc_row]